Công nghệ hạ tầng

2019-03-17 18:35:40

Công nghệ hạ tầng

1. Hồ chứa nước và gia cố mái taluy bảo vệ đất: Sử dụng công nghệ vật liệu Neoweb Nano Polymer của Isarael, có độ bền cao, không gây ô nhiễm, thân thiện môi trường.

2. Đường giao thông: Sử dụng công nghệ phụ gia dịch háo đá (DHĐ) của Đức, dùng đất tự nhiên kết hợp DHĐ tạo ra lớp chịu lực lớn mà không phải dùng bê tông, nhựa đường truyền thống, vật liệu 

3. Năng lượng xanh: Sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, hướng đến sử dụng năng lượng mặt trời để phục vụ sản xuất và dịch vụ…