ĐÂY LÀ CÁCH MỌI NGƯỜI " NÓI KHÔNG" VỚI RÁC THẢI NHỰA VÀ TÚI NILON

ĐÂY LÀ CÁCH MỌI NGƯỜI " NÓI KHÔNG" VỚI RÁC THẢI NHỰA VÀ TÚI NILON

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, thực vật và món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: món ăn

Nguồn: Tôi là Rác - I am rubbish