Khu trồng cây ăn quả nông nghiệp công nghệ cao


Khu vực trồng các loại cây như: hồng giòn, na Nhật Bản, sầu riêng, bưởi da xanh, măng cụt, mãng cầu... đạt tiêu chuẩn Global Gap để bảo quản chế biến xuất khẩu, tạo ra một sản phẩm hỗ trợ du lịch nông nghiệp. Ứng dụng đồng bộ các công nghệ cao, tiếp cận sản xuất oganic từ quy hoạch đồng ruộng, bón phân vi sinh hữu cơ,  tưới thông minh kết hợp với bón phân của Nhật Bản, Israel và công nghệ 4.0 để giám sát các chỉ số về nông học, chăm sóc, bảo vệ thực vật, truy suất nguồn gốc hoàn toàn tự động, giúp cho công tác quản lý sản xuất hiệu quả, người tiêu dùng có thể “xem trực tuyến - realtime” toàn bộ quá trình chăm sóc.