Điện thoại:

08 000 000

Địa chỉ:

68 Lê Đại Hành, P. Tân Lập, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Email:

emeraldeconhatrang@gmail.com

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong một ngày làm việc.