THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Nông nghiệp và Du lịch Emerald Eco trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

1. Thời gian: 09h00’, ngày 24 tháng 4 năm 2022

2. Địa điểm: Khách sạn Liberty Central Nha Trang – Số 9 Biệt Thự, Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa

3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty chốt đến ngày 31/03/2022.

4. Đăng ký tham dự: Trước 17h ngày 21/04/2022 qua email: hothaovy1983@gmail.com hoặc điện thoại 0903 61 0707 Chi phí đi lại do cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông.

Trân trọng,

SD_Thu moi hop DHDCD TN 2022