TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên gia Công nghệ thông tin

Số lượng: 01

Lương: Thỏa thuận 

Địa điểm làm việc: Suối Dầu, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Mô tả công việc:

• Hướng dẫn, đào tạo công tác thiết lập hệ thống thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung; xây dựng ứng dụng đầu cuối trên web và smartphone nhằm phục vụ cho việc trồng, phát triển và phân phối các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Dự án;

• Chủ trì công tác nghiên cứu và phát triển các công nghệ áp dụng vào Dự án như công nghệ tưới nhỏ giọt, công nghệ cảm biến, hệ thống kiểm soát khí hậu tự động, internet vạn vật, áp dụng điện toán đám mây trong vận chuyển nông sản, … giúp sản xuất nông nghiệp của Dự án tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, hạ giá thành và nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường;

• Tham mưu giải pháp ứng dụng công nghệ thông minh vào công tác quản lý cho Ban Lãnh đạo Công ty;

• Nghiên cứu và đề xuất những phát minh mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thể làm tăng khả năng thích ứng của cây trồng trước những thay đổi của thời tiết và thị trường.

Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm:

• Có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng công nghệ thông tin;

• Có kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ nghệ thông tin vào nông nghiệp công nghệ cao như nêu ở phần mô tả công việc;

• Hiểu biết sâu về các công nghệ thông minh trong quản lý điều hành đang được áp dụng trên thế giới;

• Tác phong làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp.

2. Vị trí tuyển dụng: Trợ lý Tổng Giám đốc

Số lượng : 01

Lương : Thỏa thuận

Địa điểm làm việc : Suối Dầu, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Mô tả công việc:

• Thay mặt Tổng Giám Đốc duy trì hoạt động điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty với các Phòng ban;

• Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, các Phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận;

• Trợ giúp Tổng Giám Đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty;

• Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của Tổng Giám Đốc được thông báo và thực hiện nghiêm túc;

• Hỗ trợ Tổng Giám Đốc theo dõi và làm việc với các Bộ phận trong Công ty;

• Tham mưu cho Tổng Giám Đốc trong việc triển khai và thực hiện các chiến lược phát triển Công ty;

• Tìm kiếm nhà đầu tư cho Dự án;

• Trực tiếp làm việc, đàm phám với các người lao động nước ngoài, các chuyên gia, nhà cung cấp nước ngoài.

Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm:

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nguồn nhân lực hoặc Tâm lý học…;

• Có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Trợ lý Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc;

• Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các Nhà đầu tư quốc tế để hỗ trợ Tổng Giám đốc kêu gọi đầu tư cho Dự án;

• Thông thạo ngôn ngữ Anh chuẩn quốc tế để thuận lợi trong việc đám phán, ký kết Hợp đồng với đối tác là các nhà đầu tư, chuyên gia, nhà cung cấp nước ngoài;

• Có tầm nhìn chiến lược, khả năng sắp xếp, tổ chức công việc khoa học